SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
20.8.2021
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Molnár
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 100 €
Dátum uzavretia 19.8.2021
Dátum zverejnenia 20.8.2021
13.8.2021
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Fogarašová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 35 €
Dátum uzavretia 9.8.2021
Dátum zverejnenia 13.8.2021
9.8.2021
Mandátna zmluva - stavebný dozor
Ing. arch. Marek Józef Gryglak - STRIX
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Ing. arch. Marek Józef Gryglak - STRIX
Názov Mandátna zmluva - stavebný dozor
Predmet Mandátna zmluva - stavebný dozor
Cena 9985 €
Dátum uzavretia 6.7.2021
Dátum zverejnenia 9.8.2021
9.8.2021
Mandátna zmluva - externý manažment
ULTIMA Ratio, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 ULTIMA Ratio, s.r.o.
Názov Mandátna zmluva - externý manažment
Predmet Mandátna zmluva - externý manažment
Cena 15136,80 €
Dátum uzavretia 6.7.2021
Dátum zverejnenia 9.8.2021
5.8.2021
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Juda
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Cena 38 €
Dátum uzavretia 30.7.2021
Dátum zverejnenia 5.8.2021
23.7.2021
Zmluva o výkone správy majetku obce
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Názov Zmluva o výkone správy majetku obce
Predmet Zmluva o výkone správy majetku obce
Dátum uzavretia 22.7.2021
Dátum zverejnenia 23.7.2021
22.7.2021
Príloha č. 2 k ZoD 01/07/2021 Projektová dokumentácia
skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Názov Príloha č. 2 k ZoD 01/07/2021 Projektová dokumentácia
Predmet Príloha č. 2 k ZoD 01/07/2021 Projektová dokumentácia
Dátum uzavretia 19.7.2021
Dátum zverejnenia 22.7.2021
22.7.2021
Príl. č. 5 k ZoD 01/07/2021 - Poistná zmluva
skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Názov Príl. č. 5 k ZoD 01/07/2021 - Poistná zmluva
Predmet Príl. č. 5 k ZoD 01/07/2021 - Poistná zmluva
Dátum uzavretia 19.7.2021
Dátum zverejnenia 22.7.2021
22.7.2021
Pril. č. 4 k ZoD 01/07/2021 Informácia o subdodávateľoch
skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Názov Pril. č. 4 k ZoD 01/07/2021 Informácia o subdodávateľoch
Predmet Pril. č. 4 k ZoD 01/07/2021 Informácia o subdodávateľoch
Dátum uzavretia 19.7.2021
Dátum zverejnenia 22.7.2021
22.7.2021
Pril. č. 3 - časť 2 k ZoD 01/07/2021 Návrh tech. riešenia, projektový a časový plán výstavby diela
skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Názov Pril. č. 3 - časť 2 k ZoD 01/07/2021 Návrh tech. riešenia, projektový a časový plán výstavby diela
Predmet Pril. č. 3 - časť 2 k ZoD 01/07/2021 Návrh tech. riešenia, projektový a časový plán výstavby diela
Dátum uzavretia 19.7.2021
Dátum zverejnenia 22.7.2021
22.7.2021
Pril. č. 3 - časť 1 k ZoD 01/07/2021 - Návrh tech. riešenia, projektový a časový plán výstavby diela
skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Názov Pril. č. 3 - časť 1 k ZoD 01/07/2021 - Návrh tech. riešenia, projektový a časový plán výstavby diela
Predmet Pril. č. 3 - časť 1 k ZoD 01/07/2021 - Návrh tech. riešenia, projektový a časový plán výstavby diela
Dátum uzavretia 19.7.2021
Dátum zverejnenia 22.7.2021
22.7.2021
Pril. č. 1 - časť 3 k ZoD 01/07/2021 - Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Názov Pril. č. 1 - časť 3 k ZoD 01/07/2021 - Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
Predmet Pril. č. 1 - časť 3 k ZoD 01/07/2021 - Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
Dátum uzavretia 19.7.2021
Dátum zverejnenia 22.7.2021
22.7.2021
Pril. č. 1 - časť 2 k ZoD 01/07/2021 - Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Názov Pril. č. 1 - časť 2 k ZoD 01/07/2021 - Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
Predmet Pril. č. 1 - časť 2 k ZoD 01/07/2021 - Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
Dátum uzavretia 19.7.2021
Dátum zverejnenia 22.7.2021
22.7.2021
Priloha č. 1 - časť 1 k ZoD 01/07/2021 Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 skupina dodávateľov: „FIDES SLOVAKIA - FIDES TRADE – Adifex – Protipovodňová ochrana obce Kalša“
Názov Priloha č. 1 - časť 1 k ZoD 01/07/2021 Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
Predmet Priloha č. 1 - časť 1 k ZoD 01/07/2021 Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy
Dátum uzavretia 19.7.2021
Dátum zverejnenia 22.7.2021
22.7.2021
ZMLUVA O DIELO č. 01/07/2021
skupina dodávateľov "FIDES SLOVAKIA-FIDES TRADE-Adifex - Protipovodňová ochrana obce Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 skupina dodávateľov "FIDES SLOVAKIA-FIDES TRADE-Adifex - Protipovodňová ochrana obce Kalša
Názov ZMLUVA O DIELO č. 01/07/2021
Predmet ZMLUVA O DIELO č. 01/07/2021
Cena 1.662.825,44 €
Dátum uzavretia 19.7.2021
Dátum zverejnenia 22.7.2021
19.7.2021
Zmluva o nájme č. 134/2021
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 FIDES Slovakia, s.r.o.
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o nájme č. 134/2021
Predmet Zmluva o nájme č. 134/2021
Cena 4600 €
Dátum uzavretia 11.6.2021
Dátum zverejnenia 19.7.2021
16.7.2021
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Molnárová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 35 €
Dátum uzavretia 16.7.2021
Dátum zverejnenia 16.7.2021
12.7.2021
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Gašpar
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Cena 38 €
Dátum uzavretia 12.7.2021
Dátum zverejnenia 12.7.2021
12.7.2021
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Gašparová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 20 €
Dátum uzavretia 12.7.2021
Dátum zverejnenia 12.7.2021
1.7.2021
Dodatok č.4/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Názov Dodatok č.4/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Predmet Dodatok č.4/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Cena 13 €
Dátum uzavretia 30.6.2021
Dátum zverejnenia 1.7.2021
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00