SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
2.11.2020
Dohoda č.20/41/010/226 uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z. z.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č 9, 042 11 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č 9, 042 11 Košice
Názov Dohoda č.20/41/010/226 uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z. z.
Predmet Dohoda č.20/41/010/226 uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z. z.
Dátum uzavretia 28.10.2020
Dátum zverejnenia 2.11.2020
30.10.2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice
Názov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z.
Predmet Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z.
Cena 7245,90 €
Dátum uzavretia 19.10.2020
Dátum zverejnenia 30.10.2020
19.10.2020
Dohoda číslo 20/41/051/323 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Názov Dohoda číslo 20/41/051/323 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Predmet Dohoda číslo 20/41/051/323 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Dátum uzavretia 15.10.2020
Dátum zverejnenia 19.10.2020
16.10.2020
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Predmet Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Cena 120 €
Dátum uzavretia 1.10.2020
Dátum zverejnenia 16.10.2020
16.10.2020
Zmluva č. 14/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Poproč
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva č. 14/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 14/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Cena 24 €
Dátum uzavretia 5.10.2020
Dátum zverejnenia 16.10.2020
16.10.2020
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Jazero, n. o.
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Predmet Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Cena 40 €
Dátum uzavretia 7.10.2020
Dátum zverejnenia 16.10.2020
16.10.2020
Zmluva č. 11/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva č. 11/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 11/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Cena 40 €
Dátum uzavretia 12.10.2020
Dátum zverejnenia 16.10.2020
15.10.2020
Obnova a stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice v obci Kalša - naviac práce
NOVICOM s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 NOVICOM s.r.o.
Názov Obnova a stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice v obci Kalša - naviac práce
Predmet Obnova a stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice v obci Kalša - naviac práce
Cena 3222,43 €
Dátum uzavretia 14.10.2020
Dátum zverejnenia 15.10.2020
15.10.2020
Rekonštrukcia zasadačky obecného úradu
Ing. Róbert Vojs - HAUSTECHNIK
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Ing. Róbert Vojs - HAUSTECHNIK
Názov Rekonštrukcia zasadačky obecného úradu
Predmet Rekonštrukcia zasadačky obecného úradu
Cena 14.943,50 EUR €
Dátum uzavretia 14.10.2020
Dátum zverejnenia 15.10.2020
12.10.2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Ministerstvo financií SR
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií SR
Názov Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Predmet Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Cena 13352 EUR €
Dátum uzavretia 7.10.2020
Dátum zverejnenia 12.10.2020
5.10.2020
Príkazná zmluva
RZOKO Čaňa
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 RZOKO Čaňa
Názov Príkazná zmluva
Predmet Príkazná zmluva
Dátum uzavretia 2.10.2020
Dátum zverejnenia 5.10.2020
29.9.2020
Dodatok k Zmluve o pskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Názov Dodatok k Zmluve o pskytovaní verejných služieb
Predmet Dodatok k Zmluve o pskytovaní verejných služieb
Cena 30,59 €
Dátum uzavretia 25.9.2020
Dátum zverejnenia 29.9.2020
11.9.2020
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Lendacká
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 35 €
Dátum uzavretia 11.9.2020
Dátum zverejnenia 11.9.2020
7.9.2020
Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
Enviromentálny fond
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Enviromentálny fond
Názov Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
Predmet Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu
Cena 100.000 EUR €
Dátum uzavretia 4.9.2020
Dátum zverejnenia 7.9.2020
21.8.2020
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Kotrlec
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 35 €
Dátum uzavretia 21.8.2020
Dátum zverejnenia 21.8.2020
20.8.2020
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Alica Pástorová, Budince 34, IČO: 37315145
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 35 €
Dátum uzavretia 20.8.2020
Dátum zverejnenia 20.8.2020
10.8.2020
Dodatok č. Haustechnik
Haustechnik - Ing. Róbert Vojs
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Haustechnik - Ing. Róbert Vojs
Názov Dodatok č. Haustechnik
Predmet Dodatok č. Haustechnik
Cena 17 816,04 €
Dátum uzavretia 10.8.2020
Dátum zverejnenia 10.8.2020
6.8.2020
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Šimková
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 100 €
Dátum uzavretia 6.8.2020
Dátum zverejnenia 6.8.2020
5.8.2020
Obnova a stavebné úpravy budovy HZ v obci Kalša
NOVICOM s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 NOVICOM s.r.o.
Názov Obnova a stavebné úpravy budovy HZ v obci Kalša
Predmet Obnova a stavebné úpravy budovy HZ v obci Kalša
Cena 37.822,82 €
Dátum uzavretia 31.7.2020
Dátum zverejnenia 5.8.2020
30.7.2020
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Horník
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 35 €
Dátum uzavretia 30.7.2020
Dátum zverejnenia 30.7.2020
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00