SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
16.2.2023
Zmluva o aktualizácii programov
TOPSET Solutions s.r.o.
Detail zmluvy Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/916/11/2008
Číslo Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/916/11/2008
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 TOPSET Solutions s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 46919805
Názov Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/916/11/2008 Zmluva o aktualizácii programov
Predmet Zmluva o aktualizácii programov
Cena 252
Dátum uzavretia 16.2.2023
Dátum zverejnenia 16.2.2023
Dátum účinnosti 17.2.2023
Dátum ukončenia 16.2.2023
Uzatvoril Miloš Málek starosta obce
13.2.2023
Protipovodňová ochrana obce Kalša
Slovenská agentúra životného prostredia
Detail zmluvy OPKZP-PO2-SC211-2017-21/21
Číslo OPKZP-PO2-SC211-2017-21/21
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Slovenská agentúra životného prostredia
Zmluvná strana 2 IČO 00626031
Názov DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Predmet Protipovodňová ochrana obce Kalša
Cena 1787550,86
Dátum uzavretia 7.2.2023
Dátum zverejnenia 13.2.2023
Dátum účinnosti 14.2.2023
Uzatvoril Miloš Málek starosta obce
30.12.2021
Dodatok č.5/2011 k zmluve o spracovaní miezd
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 ZŠ s MŠ Kalša
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Dodatok č.5/2011 k zmluve o spracovaní miezd
Predmet Dodatok č.5/2011 k zmluve o spracovaní miezd
Cena 2000 €
Dátum uzavretia 1.1.2012
Dátum zverejnenia 30.12.2021
29.12.2021
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
KB PROTECT s. r. o., Antona Bernoláka č. 2, 070 01 Michalovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 KB PROTECT s. r. o., Antona Bernoláka č. 2, 070 01 Michalovce
Názov Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum uzavretia 28.12.2021
Dátum zverejnenia 29.12.2021
21.12.2021
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Dátum uzavretia 17.12.2021
Dátum zverejnenia 21.12.2021
20.12.2021
Z M L U V A č. E607 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
Enviromentálny fond
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Enviromentálny fond
Názov Z M L U V A č. E607 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
Predmet Z M L U V A č. E607 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pr
Cena 112253 €
Dátum uzavretia 20.12.2021
Dátum zverejnenia 20.12.2021
16.12.2021
Zmluva o vzájomnej spolupráci
UNITRIX-systems s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 UNITRIX-systems s.r.o.
Názov Zmluva o vzájomnej spolupráci
Predmet Zmluva o vzájomnej spolupráci
Cena 0 €
Dátum uzavretia 15.12.2021
Dátum zverejnenia 16.12.2021
10.12.2021
Nájomná zmluva č. 8/2021 o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Juhásová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Nájomná zmluva č. 8/2021 o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva č. 8/2021 o nájme hrobového miesta
Cena 19 €
Dátum uzavretia 7.12.2021
Dátum zverejnenia 10.12.2021
2.12.2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20200512
NOVICOM s. r. o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 NOVICOM s. r. o.
Názov Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20200512
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 20200512
Dátum uzavretia 16.11.2021
Dátum zverejnenia 2.12.2021
1.12.2021
Nájomná zmluva č. 11/2021 o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Molnárová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Nájomná zmluva č. 11/2021 o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva č. 11/2021 o nájme hrobového miesta
Cena 38 €
Dátum uzavretia 1.12.2021
Dátum zverejnenia 1.12.2021
30.11.2021
Príkazná zmluva č. 10/04/2021/EL
Komunál - Servis, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Komunál - Servis, s.r.o.
Názov Príkazná zmluva č. 10/04/2021/EL
Predmet Príkazná zmluva č. 10/04/2021/EL
Cena 62,50 €
Dátum uzavretia 26.11.2021
Dátum zverejnenia 30.11.2021
23.11.2021
Nájomná zmluva č. 10/2021 o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Dudič
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Nájomná zmluva č. 10/2021 o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva č. 10/2021 o nájme hrobového miesta
Cena 38 €
Dátum uzavretia 23.11.2021
Dátum zverejnenia 23.11.2021
16.11.2021
Dohoda č. 21/41/010/114
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Názov Dohoda č. 21/41/010/114
Predmet Dohoda č. 21/41/010/114
Dátum uzavretia 12.11.2021
Dátum zverejnenia 16.11.2021
16.11.2021
Dohoda č. 21/41/012/99
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
Názov Dohoda č. 21/41/012/99
Predmet Dohoda č. 21/41/012/99
Dátum uzavretia 12.11.2021
Dátum zverejnenia 16.11.2021
10.11.2021
Nájomná zmluva č. 9/2021 o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Kolesárová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Nájomná zmluva č. 9/2021 o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva č. 9/2021 o nájme hrobového miesta
Cena 38 €
Dátum uzavretia 10.11.2021
Dátum zverejnenia 10.11.2021
29.9.2021
Zmluva č. 9/2021-KM o prenájme priestorov v budove OcU
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Pastorová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva č. 9/2021-KM o prenájme priestorov v budove OcU
Predmet Zmluva č. 9/2021-KM o prenájme priestorov v budove OcU
Cena 35 €
Dátum uzavretia 29.9.2021
Dátum zverejnenia 29.9.2021
10.9.2021
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Gašparová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 35 €
Dátum uzavretia 9.9.2021
Dátum zverejnenia 10.9.2021
2.9.2021
Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
MMPR, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 MMPR, s.r.o.
Názov Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Predmet Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva
Cena 120 €
Dátum uzavretia 30.7.2021
Dátum zverejnenia 2.9.2021
30.8.2021
Dohoda o urovnaní
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Názov Dohoda o urovnaní
Predmet Dohoda o urovnaní
Cena 85,91 €
Dátum uzavretia 25.8.2021
Dátum zverejnenia 30.8.2021
27.8.2021
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Lendacká
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 35 €
Dátum uzavretia 27.8.2021
Dátum zverejnenia 27.8.2021
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00