SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
22.1.2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Obec Slanec
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Obec Slanec
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum uzavretia 22.1.2021
Dátum zverejnenia 22.1.2021
14.1.2021
Dodatok
Fura s.r.o. Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Fura s.r.o. Rozhanovce
Názov Dodatok
Predmet Dodatok
Dátum uzavretia 14.1.2021
Dátum zverejnenia 14.1.2021
12.1.2021
Dodatok
Naturpack Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Naturpack Bratislava
Názov Dodatok
Predmet Dodatok
Dátum uzavretia 12.1.2021
Dátum zverejnenia 12.1.2021
11.1.2021
Zmluva o výpožičke
Štatistický úrad SR
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Štatistický úrad SR
Názov Zmluva o výpožičke
Predmet Zmluva o výpožičke
Cena 0 €
Dátum uzavretia 11.1.2021
Dátum zverejnenia 11.1.2021
4.1.2021
dodatok č.1
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Katarína Gašparová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov dodatok č.1
Predmet dodatok č.1
Cena 33 €
Dátum uzavretia 30.12.2020
Dátum zverejnenia 4.1.2021
31.12.2020
Dodatok
Fura s.r.o. Rozhanovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Fura s.r.o. Rozhanovce
Názov Dodatok
Predmet Dodatok
Dátum uzavretia 31.12.2020
Dátum zverejnenia 31.12.2020
30.12.2020
Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Ing. Ivaňáková
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o.
Názov Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
Predmet Príloha č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
Cena 0 €
Dátum uzavretia 30.12.2020
Dátum zverejnenia 30.12.2020
17.12.2020
Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 862/150/2020/IÚ
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Názov Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 862/150/2020/IÚ
Predmet Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci a zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 862/150/2020/IÚ
Cena 5263,16 €
Dátum uzavretia 16.12.2020
Dátum zverejnenia 17.12.2020
14.12.2020
Zmluva o dielo 20200512 - Dodatok č. 1
NOVICOM s.r.o., Slivník 61. 076 12 Slivník
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 NOVICOM s.r.o., Slivník 61. 076 12 Slivník
Názov Zmluva o dielo 20200512 - Dodatok č. 1
Predmet Zmluva o dielo 20200512 - Dodatok č. 1
Dátum uzavretia 14.12.2020
Dátum zverejnenia 14.12.2020
14.12.2020
Poistná zmluva
Kooperatíva
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Kooperatíva
Názov Poistná zmluva
Predmet Poistná zmluva
Dátum uzavretia 8.12.2020
Dátum zverejnenia 14.12.2020
25.11.2020
Dohoda č. 20/41/012/109 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice
Názov Dohoda č. 20/41/012/109 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet Dohoda č. 20/41/012/109 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum uzavretia 29.10.2020
Dátum zverejnenia 25.11.2020
16.11.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Mesto Trebišov
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Cena 40 €
Dátum uzavretia 16.11.2020
Dátum zverejnenia 16.11.2020
6.11.2020
Rekonštrukcia budoy kotolne v obci
STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
Názov Rekonštrukcia budoy kotolne v obci
Predmet Rekonštrukcia budoy kotolne v obci
Cena 12.223,76 EUR €
Dátum uzavretia 5.11.2020
Dátum zverejnenia 6.11.2020
2.11.2020
Dohoda č.20/41/010/226 uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z. z.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č 9, 042 11 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Staničné námestie č 9, 042 11 Košice
Názov Dohoda č.20/41/010/226 uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z. z.
Predmet Dohoda č.20/41/010/226 uzatvorená podľa §10 zákona č. 417/2013 Z. z.
Dátum uzavretia 28.10.2020
Dátum zverejnenia 2.11.2020
30.10.2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 042 11 Košice
Názov Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z.
Predmet Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest podľa §54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z.
Cena 7245,90 €
Dátum uzavretia 19.10.2020
Dátum zverejnenia 30.10.2020
19.10.2020
Dohoda číslo 20/41/051/323 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Názov Dohoda číslo 20/41/051/323 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Predmet Dohoda číslo 20/41/051/323 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Dátum uzavretia 15.10.2020
Dátum zverejnenia 19.10.2020
16.10.2020
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Predmet Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Cena 120 €
Dátum uzavretia 1.10.2020
Dátum zverejnenia 16.10.2020
16.10.2020
Zmluva č. 14/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Poproč
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva č. 14/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 14/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Cena 24 €
Dátum uzavretia 5.10.2020
Dátum zverejnenia 16.10.2020
16.10.2020
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Jazero, n. o.
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Predmet Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku školského zariadenia voľného času č. 13/2020
Cena 40 €
Dátum uzavretia 7.10.2020
Dátum zverejnenia 16.10.2020
16.10.2020
Zmluva č. 11/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Obec Kalša
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva č. 11/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 11/2020 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Cena 40 €
Dátum uzavretia 12.10.2020
Dátum zverejnenia 16.10.2020
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00