SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý
A
A
A

Komisie OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie: Ing. Róbert Molnár

Členovia komisie:   Ing. Peter Florek

                                 Denisa Čigášová

 

Finančná komisia

Predseda komisie:  Ing. Miroslav Urban

Členovia komisie:   Ing. Peter Florek

                                  Martin Šimčák

 

Komisia na vybavovanie sťažností v podmienkach Obce Kalša

Predseda komisie:   Denisa Čigašová

Členovia komisie:    Rastislav Nagy

                                  Ing. František Dvorový

                                  Ing.  Róbert Molnár - náhradník (Náhradník)

 

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie, ktoré sú fakultatívnymi orgánmi samosprávy obce a sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie, ktorým je vždy poslanec OZ, a členov komisie.
Komisie OZ zasadajú podľa potreby.

Predseda komisie :

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh,
 • zostavuje plán činnosti
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ
 • zastupuje komisiu navonok
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
 • Ut: 8.00 - 12.00
 • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
 • Št: nestránkový deň
 • Pi: 8.00 - 12.00