SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy 19/2023
Číslo 19/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Jazero, n. o.
Zmluvná strana 2 IČO 31257011
Názov Zmluva č. 131/2023o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 131/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Dátum uzavretia 6.6.2023
Dátum zverejnenia 12.6.2023
Dátum účinnosti 12.6.2023
Dátum ukončenia 12.6.2023
Uzatvoril Anna Tothová
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
12.7.2024
Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
Obec Kalša
Detail zmluvy 9/2024
Číslo 9/2024
Zmluvná strana 1 ICOMA - TV spol. s r. o.
Zmluvná strana 1 IČO 44719426
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
Predmet Dohoda o ukončení nájmu nebytových priestorov
Cena 0
Dátum uzavretia 28.6.2024
Dátum zverejnenia 12.7.2024
12.7.2024
Zmluva č. 17/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 17/2024 - KM
Číslo 17/2024 - KM
Zmluvná strana 1 Lukáč
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 17/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 17/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 0
Dátum uzavretia 8.7.2024
Dátum zverejnenia 12.7.2024
27.6.2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Ekofond Spp, n. o.
Detail zmluvy 1272024007
Číslo 1272024007
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Ekofond Spp, n. o.
Zmluvná strana 2 IČO 52116166
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Cena 0
Dátum uzavretia 26.6.2024
Dátum zverejnenia 27.6.2024
20.6.2024
Zmluva č. 16/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 16/2024 - KM
Číslo 16/2024 - KM
Zmluvná strana 1 Forgáč
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 16/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 16/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 0
Dátum uzavretia 19.6.2024
Dátum zverejnenia 20.6.2024
24.5.2024
Zmluva č. 15/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 15/2024 - KM
Číslo 15/2024 - KM
Zmluvná strana 1 Kolesárová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 15/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 15/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 0
Dátum uzavretia 23.5.2024
Dátum zverejnenia 24.5.2024
17.5.2024
Zmluva č. 14/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 14/2024 - KM
Číslo 14/2024 - KM
Zmluvná strana 1 Molnár
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 14/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 14/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 0
Dátum uzavretia 17.5.2024
Dátum zverejnenia 17.5.2024
10.5.2024
Nájomná zmluva č. 6/2024 - HM o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy 6/2024 -KM
Číslo 6/2024 -KM
Zmluvná strana 1 Molnárová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Nájomná zmluva č. 6/2024 - HM o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva č. 6/2024 - HM o nájme hrobového miesta
Cena 0
Dátum uzavretia 10.5.2024
Dátum zverejnenia 10.5.2024
3.5.2024
Zmluva č. 13/2024 -KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 13/2024 - KM
Číslo 13/2024 - KM
Zmluvná strana 1 Ivaňáková
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 13/2024 -KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 13/2024 -KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 0
Dátum uzavretia 3.5.2024
Dátum zverejnenia 3.5.2024
26.4.2024
Zmluva č. 12/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 12/2024 - KM
Číslo 12/2024 - KM
Zmluvná strana 1 Mantičová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 12/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 12/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 0
Dátum uzavretia 24.4.2024
Dátum zverejnenia 26.4.2024
23.4.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR - PACK, a. s.
Detail zmluvy 6/2024
Číslo 6/2024
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 NATUR - PACK, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Cena 0
Dátum uzavretia 25.3.2024
Dátum zverejnenia 23.4.2024
18.4.2024
Zmluva č. 11/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 11/2024 - KM
Číslo 11/2024 - KM
Zmluvná strana 1 Timová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 11/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 11/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 0
Dátum uzavretia 15.4.2024
Dátum zverejnenia 18.4.2024
11.4.2024
Zmluva č. 10/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 10/2024-KM
Číslo 10/2024-KM
Zmluvná strana 1 Vašková
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 10/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 10/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 0
Dátum uzavretia 11.4.2024
Dátum zverejnenia 11.4.2024
2.4.2024
Zmluva č. 9/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 9/2024 . KM
Číslo 9/2024 . KM
Zmluvná strana 1 Kopčo
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 9/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 9/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 0
Dátum uzavretia 2.4.2024
Dátum zverejnenia 2.4.2024
2.4.2024
Nájomná zmluva č. 5/2024 - HM o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy 5/2024-HM
Číslo 5/2024-HM
Zmluvná strana 1 Kopčo
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Nájomná zmluva č. 5/2024 - HM o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva č. 5/2024 - HM o nájme hrobového miesta
Cena 0
Dátum uzavretia 2.4.2024
Dátum zverejnenia 2.4.2024
27.3.2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Detail zmluvy 24/41/054/54
Číslo 24/41/054/54
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Cena 0
Dátum uzavretia 21.3.2024
Dátum zverejnenia 27.3.2024
26.3.2024
Zmluva č. 324 0670 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 324 0670
Číslo 324 0670
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 324 0670 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Predmet Zmluva č. 324 0670 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
Cena 3000
Dátum uzavretia 25.3.2024
Dátum zverejnenia 26.3.2024
12.3.2024
Zmluva č. 8/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 8/2024 - KM
Číslo 8/2024 - KM
Zmluvná strana 1 Kotrlec
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 8/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 8/2024 - KM o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 0
Dátum uzavretia 11.3.2024
Dátum zverejnenia 12.3.2024
6.3.2024
Nájomná zmluva č. 4/2023 - HM o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy 4/2024 - HM
Číslo 4/2024 - HM
Zmluvná strana 1 Bosáková
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Nájomná zmluva č. 4/2023 - HM o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva č. 4/2023 - HM o nájme hrobového miesta
Cena 0
Dátum uzavretia 6.3.2024
Dátum zverejnenia 6.3.2024
6.3.2024
Nájomná zmluva č. 3/2023 - HM o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy 3/2024 - HM
Číslo 3/2024 - HM
Zmluvná strana 1 Takáč
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Nájomná zmluva č. 3/2023 - HM o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva č. 3/2023 - HM o nájme hrobového miesta
Cena 0
Dátum uzavretia 4.3.2024
Dátum zverejnenia 6.3.2024
6.3.2024
Nájomná zmluva
Molnár
Detail zmluvy 2/2024
Číslo 2/2024
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Molnár
Názov Nájomná zmluva
Predmet Nájomná zmluva
Cena 0
Dátum uzavretia 6.3.2024
Dátum zverejnenia 6.3.2024
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00