SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.6.2023
Záverečný účet Obce Kalša za rok 2022 - Schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.6.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Záverečný účet Obce Kalša za rok 2022 - Schválený
12.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
7.6.2023
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2023
Názov Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
6.6.2023
Vodíková stratégia Košického kraja - oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.6.2023
Dátum zvesenia 20.6.2023
Názov Vodíková stratégia Košického kraja - oznámenie o strategickom dokumente
6.6.2023
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2023 - oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.6.2023
Dátum zvesenia 20.6.2023
Názov Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2023 - oznámenie o strategickom dokumente
5.6.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 07/2023 až 12/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.6.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 07/2023 až 12/2023
29.5.2023
Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie _ OZNÁMENIE VREREJNOU VYHLÁŠKOU
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2023
Dátum zvesenia 28.6.2023
Názov Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie _ OZNÁMENIE VREREJNOU VYHLÁŠKOU
9.5.2023
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 - oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2023
Názov Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 - oznámenie o strategickom dokumente
9.5.2023
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2023
Názov Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji - oznámenie o strategickom dokumente
24.4.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.4.2023
Dátum zvesenia 15.5.2023
Názov Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2025 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
20.4.2023
VZN č. 2/2023 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Kalša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.4.2023
Dátum zvesenia 8.5.2023
Názov VZN č. 2/2023 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Kalša
20.4.2023
Pozvánka na verejné zhromaždenie pre oboznámenie sa s projektom pozemkových úprav v katastrálnom území Kalša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.4.2023
Dátum zvesenia 4.5.2023
Názov Pozvánka na verejné zhromaždenie pre oboznámenie sa s projektom pozemkových úprav v katastrálnom území Kalša
28.3.2023
Návrh VZN č.2/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obec Kalša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.3.2023
Dátum zvesenia 11.4.2023
Názov Návrh VZN č.2/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska Obec Kalša
23.3.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.3.2023
Dátum zvesenia 24.4.2023
Názov Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
17.3.2023
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
17.3.2023
Program Hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Dátum zvesenia 30.3.2023
Názov Program Hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)
9.3.2023
Opatrenia na zabepzpečenie ochrany lesov pre požiarmi - oznam pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Názov Opatrenia na zabepzpečenie ochrany lesov pre požiarmi - oznam pre vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov
9.3.2023
Požiarna prevencia - oznam pre občanov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.3.2023
Názov Požiarna prevencia - oznam pre občanov
3.3.2023
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovaného strategického dokumentu "Územný plán obce Slivník - Zmeny a doplnky č. 01"
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.3.2023
Dátum zvesenia 17.3.2023
Názov Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovaného strategického dokumentu "Územný plán obce Slivník - Zmeny a doplnky č. 01"
20.2.2023
Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2023
Názov Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00