SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2024
Dátum zvesenia 5.6.2024
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
27.6.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2024
Dátum zvesenia 15.7.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
27.6.2024
Záverečný účet Obce Kalša za rok 2023 - schválený OZ 23.06.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2024
Dátum zvesenia 27.7.2024
Názov Záverečný účet Obce Kalša za rok 2023 - schválený OZ 23.06.2024
Popis Záverečný účet Obce Kalša za rok 2023 - schválený OZ 23.06.2024
23.6.2024
Telco s.r.o., M. R. Štefánika 2368, 075 01 Trebišov splnomocnená Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorá je splnomocnená Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - zmena územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „F2BTS_K
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.6.2024
Dátum zvesenia 8.7.2024
Názov Telco s.r.o., M. R. Štefánika 2368, 075 01 Trebišov splnomocnená Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorá je splnomocnená Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - zmena územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „F2BTS_K
Popis Telco s.r.o., M. R. Štefánika 2368, 075 01 Trebišov splnomocnená Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorá je splnomocnená Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - zmena územného rozhodnutia na umiestnenie stavby „F2BTS_K
17.6.2024
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.6.2024
Dátum zvesenia 8.7.2024
Názov Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
17.6.2024
Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - správa o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.6.2024
Dátum zvesenia 8.7.2024
Názov Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - správa o hodnotení strategického dokumentu
10.6.2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - zverejnenie zápisnice
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - zverejnenie zápisnice
7.6.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 07/2024 až 12/2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2024
Dátum zvesenia 22.6.2024
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 07/2024 až 12/2024
5.6.2024
Záverečný účet Obce Kalša 2023 - NÁVRH
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.6.2024
Dátum zvesenia 20.6.2024
Názov Záverečný účet Obce Kalša 2023 - NÁVRH
Popis Záverečný účet Obce Kalša 2023 - NÁVRH
4.6.2024
Územný plán obce Slivník - Zmeny a doplnky č. 02 - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.6.2024
Dátum zvesenia 18.6.2024
Názov Územný plán obce Slivník - Zmeny a doplnky č. 02 - oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a žiadosť o stanovisko
3.6.2024
Oznámenie o uložení zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.6.2024
Dátum zvesenia 17.6.2024
Názov Oznámenie o uložení zásielky
29.5.2024
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2024
Dátum zvesenia 28.6.2024
Názov Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
Popis Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
23.5.2024
Obec Michaľany - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Prepojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko a.s. a DELTA ONLINE spol. s r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko a.s. v okresoch KE-okolie a TV
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.5.2024
Dátum zvesenia 7.6.2024
Názov Obec Michaľany - Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Prepojenie staníc verejnej telekomunikačnej siete Orange Slovensko a.s. a DELTA ONLINE spol. s r.o. na verejnú telekomunikačnú sieť Orange Slovensko a.s. v okresoch KE-okolie a TV
15.5.2024
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2024
Dátum zvesenia 5.6.2024
Názov Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
15.5.2024
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2024
Dátum zvesenia 5.6.2024
Názov Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
13.5.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Dátum zvesenia 27.5.2024
Názov Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj
9.5.2024
Východoslovenská distribučná a. s. - Oznámenie verejnou vyhláškou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2024
Dátum zvesenia 8.6.2024
Názov Východoslovenská distribučná a. s. - Oznámenie verejnou vyhláškou
9.5.2024
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania na líniovú stavbu F2BTS_Kalsa_0135KO
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2024
Dátum zvesenia 24.5.2024
Názov Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania na líniovú stavbu F2BTS_Kalsa_0135KO
29.4.2024
Výzva na vykonanie výrubu, resp. orezu stromov a iných porastov - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.4.2024
Dátum zvesenia 29.5.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu, resp. orezu stromov a iných porastov - verejná vyhláška
8.4.2024
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 06. 04. 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.4.2024
Názov Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 06. 04. 2024
25.3.2024
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 23. 03. 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2024
Názov Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky 23. 03. 2024
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00