SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
22.1.2024
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho šetrenia - verejná vyhláška
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Dátum zvesenia 6.2.2024
Názov Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho šetrenia - verejná vyhláška
22.1.2024
Všeobecne záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 5/2023, 3/2023, 7/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.1.2024
Názov Všeobecne záväzné nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 5/2023, 3/2023, 7/2023
18.1.2024
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.1.2024
Názov Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
11.1.2024
Schválený rozpočet na roky 2024, 2025 a 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.1.2024
Dátum zvesenia 11.3.2024
Názov Schválený rozpočet na roky 2024, 2025 a 2026
13.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnych daniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2023
Dátum zvesenia 28.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o miestnych daniach
13.12.2023
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2023
Dátum zvesenia 28.12.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6.12.2023
Stavba "Kalša - úprava NN z TS1, TS2" - Oznámenie verejnou vyhláškou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.12.2023
Názov Stavba "Kalša - úprava NN z TS1, TS2" - Oznámenie verejnou vyhláškou
27.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 01/2024 až 06/2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 01/2024 až 06/2024
27.11.2023
Návrh rozpočtu obce Kalša na roky 2024, 2025 a 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Dátum zvesenia 12.12.2023
Názov Návrh rozpočtu obce Kalša na roky 2024, 2025 a 2026
27.11.2023
Návrh VZN č. 4/2023 o miestnych daniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Návrh VZN č. 4/2023 o miestnych daniach
27.11.2023
Návrh VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Návrh VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6.11.2023
Záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.11.2023
Názov Záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025
2.10.2023
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 09. 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 09. 2023
18.9.2023
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.9.2023
Dátum zvesenia 23.9.2023
Názov Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu
17.8.2023
Rozhodnutie - Vodíková stratégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2023
Názov Rozhodnutie - Vodíková stratégia Košického kraja
17.8.2023
Rozhodnutie - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2023
Názov Rozhodnutie - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
17.8.2023
Rozhodnutie Okresného úradu Košice Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2023
Názov Rozhodnutie Okresného úradu Košice Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2030
17.7.2023
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.7.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
7.7.2023
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Kalši
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.7.2023
Názov Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Kalši
21.6.2023
Zverejnenie zámeru obce prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.6.2023
Dátum zvesenia 6.7.2023
Názov Zverejnenie zámeru obce prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00