SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.6.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Záverečný účet Obce Kalša za rok 2022 - Schválený
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
27.11.2023
Návrh rozpočtu obce Kalša na roky 2024, 2025 a 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Dátum zvesenia 12.12.2023
Názov Návrh rozpočtu obce Kalša na roky 2024, 2025 a 2026
27.11.2023
Návrh VZN č. 4/2023 o miestnych daniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Návrh VZN č. 4/2023 o miestnych daniach
27.11.2023
Návrh VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.11.2023
Názov Návrh VZN č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6.11.2023
Záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.11.2023
Názov Záverečné stanovisko Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025
2.10.2023
Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 09. 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zverejnenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 09. 2023
18.9.2023
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.9.2023
Dátum zvesenia 23.9.2023
Názov Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu
17.8.2023
Rozhodnutie - Vodíková stratégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2023
Názov Rozhodnutie - Vodíková stratégia Košického kraja
17.8.2023
Rozhodnutie - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2023
Názov Rozhodnutie - schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice - okolie
17.8.2023
Rozhodnutie Okresného úradu Košice Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.8.2023
Názov Rozhodnutie Okresného úradu Košice Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2030
17.7.2023
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.7.2023
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj
7.7.2023
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Kalši
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.7.2023
Názov Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ v Kalši
21.6.2023
Zverejnenie zámeru obce prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.6.2023
Dátum zvesenia 6.7.2023
Názov Zverejnenie zámeru obce prenajať nebytové priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa
21.6.2023
Záverečný účet Obce Kalša za rok 2022 - Schválený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.6.2023
Dátum zvesenia 31.12.2023
Názov Záverečný účet Obce Kalša za rok 2022 - Schválený
12.6.2023
Voľby do NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.6.2023
Názov Voľby do NR SR 2023 - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
7.6.2023
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.6.2023
Názov Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030
6.6.2023
Vodíková stratégia Košického kraja - oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.6.2023
Dátum zvesenia 20.6.2023
Názov Vodíková stratégia Košického kraja - oznámenie o strategickom dokumente
6.6.2023
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2023 - oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.6.2023
Dátum zvesenia 20.6.2023
Názov Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021 - 2023 - oznámenie o strategickom dokumente
5.6.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 07/2023 až 12/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.6.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 07/2023 až 12/2023
29.5.2023
Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie _ OZNÁMENIE VREREJNOU VYHLÁŠKOU
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.5.2023
Dátum zvesenia 28.6.2023
Názov Schvaľovací proces dokumentu Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Košice-okolie _ OZNÁMENIE VREREJNOU VYHLÁŠKOU
9.5.2023
Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 - oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 9.5.2023
Názov Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030 - oznámenie o strategickom dokumente
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00