SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
11.12.2015
15 Program rozvoja Obce Kalša
Detail dokumentu
Dátum 11.12.2015
Názov 15 Program rozvoja Obce Kalša
Popis Platné od: 12.12.2015
11.12.2015
14 VZN č.3-2015 prevádzkový poriadok pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 11.12.2015
Názov 14 VZN č.3-2015 prevádzkový poriadok pohrebiska
Popis Platné od: 01.01.2016
23.10.2015
13 VZN č.2-2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou... Kalša
Detail dokumentu
Dátum 23.10.2015
Názov 13 VZN č.2-2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou... Kalša
Popis Platné od: 08.11.2015
4.9.2015
12 Záväzný poriadok vybavovania peticií Obcou Kalša
Detail dokumentu
Dátum 4.9.2015
Názov 12 Záväzný poriadok vybavovania peticií Obcou Kalša
Popis Platné od: 22.09.2015
17.4.2015
11 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Kalša
Detail dokumentu
Dátum 17.4.2015
Názov 11 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Kalša
Popis Platné od: 05.05.2015
8.3.2013
10 VZN č.1-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
Detail dokumentu
Dátum 8.3.2013
Názov 10 VZN č.1-2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
Popis Platné od: 01.04.2013
14.12.2012
09 VZN č.6-2012 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na predajných miestach
Detail dokumentu
Dátum 14.12.2012
Názov 09 VZN č.6-2012 - o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na predajných miestach
Popis Platné od: 01.01.2013
16.9.2011
08 Povodňový plán záchranných prác Obce Kalša
Detail dokumentu
Dátum 16.9.2011
Názov 08 Povodňový plán záchranných prác Obce Kalša
Popis Platné od: 16.09.2011
24.6.2011
07 Štatút Obce Kalša
Detail dokumentu
Dátum 24.6.2011
Názov 07 Štatút Obce Kalša
Popis Platné od: 01.08.2011
21.11.2008
06 VZN č.3-2008 o určení miesta a času zápisu do ZŠ.
Detail dokumentu
Dátum 21.11.2008
Názov 06 VZN č.3-2008 o určení miesta a času zápisu do ZŠ.
Popis Platné od: 06.12.2008
28.8.2007
05 VZN č.1-2007 o zabezpečení ochrany životného prostredia a verejného poriadku na území Obce Kalša.
Detail dokumentu
Dátum 28.8.2007
Názov 05 VZN č.1-2007 o zabezpečení ochrany životného prostredia a verejného poriadku na území Obce Kalša.
Popis Platné od: 13.09.2007
11.8.2006
04 VZN č.2-2006 o používaní miestnych komunikácií
Detail dokumentu
Dátum 11.8.2006
Názov 04 VZN č.2-2006 o používaní miestnych komunikácií
Popis Platníé od: 26.08.2006
26.5.2006
03 VZN č.1-2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 26.5.2006
Názov 03 VZN č.1-2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Popis Platné od: 10.06.2006
30.9.2005
02 VZN č.1-2005 o vylepovaní plagátov, umiestňovaní reklamných, propagačných tabulí a o živelných nápisoch
Detail dokumentu
Dátum 30.9.2005
Názov 02 VZN č.1-2005 o vylepovaní plagátov, umiestňovaní reklamných, propagačných tabulí a o živelných nápisoch
Popis Platné od:15.10.2005
30.4.2004
01 VZN č.1-2004 o školskom obvode
Detail dokumentu
Dátum 30.4.2004
Názov 01 VZN č.1-2004 o školskom obvode
Popis Platné od: 15.05.2004
30.5.2003
00 VZN č.1-2003 o podmienkach držania a chovu psov
Detail dokumentu
Dátum 30.5.2003
Názov 00 VZN č.1-2003 o podmienkach držania a chovu psov
Popis Platné od: 14.06.2003
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00