SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy 3/2023
Číslo 3/2023
Zmluvná strana 1 RASTAK s. r. o.
Zmluvná strana 1 IČO 52036111
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 100
Dátum uzavretia 28.4.2023
Dátum zverejnenia 28.4.2023
Dátum účinnosti 29.4.2023
Dátum ukončenia 2.5.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
3.11.2023
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 7/2023
Číslo 7/2023
Zmluvná strana 1 Tomko
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Dátum uzavretia 3.11.2023
Dátum zverejnenia 3.11.2023
Dátum účinnosti 4.11.2023
23.10.2023
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy 2/2023_HM
Číslo 2/2023_HM
Zmluvná strana 1 Belušová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Názov Nájomná zmluva č. 2/2023 - HM o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Cena 38
Dátum uzavretia 23.10.2023
Dátum zverejnenia 23.10.2023
Dátum účinnosti 24.10.2023
Dátum ukončenia 31.12.2033
13.10.2023
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 6/2023 - KM
Číslo 6/2023 - KM
Zmluvná strana 1 Kolesárová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 35
Dátum uzavretia 13.10.2023
Dátum zverejnenia 13.10.2023
Dátum účinnosti 14.10.2023
Dátum ukončenia 15.10.2023
18.9.2023
Dohoda číslo 23/41/054/1827 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Detail zmluvy 23/41/054/1827
Číslo 23/41/054/1827
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/41/054/1827 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Dohoda číslo 23/41/054/1827 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Cena 0
Dátum uzavretia 13.9.2023
Dátum zverejnenia 18.9.2023
31.8.2023
Zmluva č. 5/2023 o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 5/2023-KM
Číslo 5/2023-KM
Zmluvná strana 1 Džubáková
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 5/2023 o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva č. 5/2023 o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Dátum uzavretia 31.8.2023
Dátum zverejnenia 31.8.2023
Dátum účinnosti 1.9.2023
Dátum ukončenia 4.10.2023
17.8.2023
Nájomná zmluva
Obec Kalša
Detail zmluvy 27/2023
Číslo 27/2023
Zmluvná strana 1 Katarína Gašparová - SALON FOX HAIR
Zmluvná strana 1 IČO 50691244
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Nájomná zmluva
Predmet Nájomná zmluva
Dátum uzavretia 17.8.2023
Dátum zverejnenia 17.8.2023
Dátum účinnosti 18.8.2023
17.8.2023
Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 439/7/2021/Z TV
Obec Kalša
Detail zmluvy 26/2023
Číslo 26/2023
Zmluvná strana 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluvná strana 1 IČO 36570460
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 439/7/2021/Z TV
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 439/7/2021/Z TV
Dátum uzavretia 10.8.2023
Dátum zverejnenia 17.8.2023
Dátum účinnosti 11.8.2023
27.7.2023
Riešenie migračných výziev v obci Kalša
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Detail zmluvy 22/2023
Číslo 22/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z302091CXQ8-91-108
Predmet Riešenie migračných výziev v obci Kalša
Cena 31200
Dátum uzavretia 27.7.2023
Dátum zverejnenia 27.7.2023
Dátum účinnosti 28.7.2023
Uzatvoril Miloš Málek
30.6.2023
Zmluva č. 21/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Obec Kalša
Detail zmluvy 18/2023
Číslo 18/2023
Zmluvná strana 1 Mesto Košice
Zmluvná strana 1 IČO 00691135
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 21/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 21/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Dátum uzavretia 27.6.2023
Dátum zverejnenia 30.6.2023
Dátum účinnosti 28.6.2023
15.6.2023
Zmluva č. 19/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Obec Kalša
Detail zmluvy 17/2023
Číslo 17/2023
Zmluvná strana 1 Mesto Trebišov
Zmluvná strana 1 IČO 00331996
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva č. 19/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 19/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Dátum uzavretia 13.6.2023
Dátum zverejnenia 15.6.2023
Dátum účinnosti 16.6.2023
14.6.2023
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Obec Kalša
Detail zmluvy 1/2023
Číslo 1/2023
Zmluvná strana 1 Rondošová
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Nájomná zmluva č. 1/2023 - HM o nájme hrobového miesta
Predmet Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta
Dátum uzavretia 14.6.2023
Dátum zverejnenia 14.6.2023
Dátum účinnosti 15.6.2023
12.6.2023
Zmluva č. 131/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Jazero, n. o.
Detail zmluvy 19/2023
Číslo 19/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Jazero, n. o.
Zmluvná strana 2 IČO 31257011
Názov Zmluva č. 131/2023o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Predmet Zmluva č. 131/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Dátum uzavretia 6.6.2023
Dátum zverejnenia 12.6.2023
Dátum účinnosti 12.6.2023
Dátum ukončenia 12.6.2023
Uzatvoril Anna Tothová
5.6.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 15/2023
Číslo 15/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Názov Zmluva č. 323 0665 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Cena 3000
Dátum uzavretia 15.5.2023
Dátum zverejnenia 5.6.2023
Dátum účinnosti 6.6.2023
5.5.2023
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 4/2023-KM
Číslo 4/2023-KM
Zmluvná strana 1 Patrícia Ivaňáková
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Dátum uzavretia 4.5.2023
Dátum zverejnenia 5.5.2023
Dátum účinnosti 6.5.2023
Dátum ukončenia 8.5.2023
28.4.2023
Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Obec Kalša
Detail zmluvy 3/2023
Číslo 3/2023
Zmluvná strana 1 RASTAK s. r. o.
Zmluvná strana 1 IČO 52036111
Zmluvná strana 2 Obec Kalša
Zmluvná strana 2 IČO 00324272
Názov Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Predmet Zmluva o prenájme priestorov v budove Obecného úradu v Kalši
Cena 100
Dátum uzavretia 28.4.2023
Dátum zverejnenia 28.4.2023
Dátum účinnosti 29.4.2023
Dátum ukončenia 2.5.2023
27.4.2023
Dodatok k zmluve č. 3/2001 o vykonaní činnosti
Vladimír Račko - RABEPOX
Detail zmluvy 12/2023
Číslo 12/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Vladimír Račko - RABEPOX
Zmluvná strana 2 IČO 37108841
Názov Dodatok k zmluve č. 3/2001 o vykonaní činnosti
Predmet Dodatok k zmluve č. 3/2001 o vykonaní činnosti
Dátum uzavretia 3.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 28.4.2023
26.4.2023
Dodatok č. 1 k dohode číslo 23/41/054/467
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Detail zmluvy 14/2023
Číslo 14/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dodatok č. 1 k dohode číslo 23/41/054/467
Predmet Dodatok č. 1 k dohode číslo 23/41/054/467
Dátum uzavretia 20.4.2023
Dátum zverejnenia 26.4.2023
Dátum účinnosti 27.4.2023
19.4.2023
Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby
IFC Media, s. r. o.
Detail zmluvy 2/2023
Číslo 2/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 IFC Media, s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 45299862
Názov Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby
Predmet Dohoda o retransmisii televíznej programovej služby
Dátum uzavretia 1.4.2023
Dátum zverejnenia 19.4.2023
Dátum účinnosti 1.4.2023
13.4.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy 13/2023
Číslo 13/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum uzavretia 11.4.2023
Dátum zverejnenia 13.4.2023
Dátum účinnosti 14.4.2023
4.4.2023
Dohoda číslo 23/41/054/467 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Detail zmluvy 11/2023
Číslo 11/2023
Zmluvná strana 1 Obec Kalša
Zmluvná strana 1 IČO 00324272
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/41/054/467 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Dohoda číslo 23/41/054/467 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dátum uzavretia 4.4.2023
Dátum zverejnenia 4.4.2023
Dátum účinnosti 5.4.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Kalša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 8.00 - 12.00