Nachádzate sa : Úradná tabuľa Kalša


Úradná tabuľa obce Kalša

Projekty, oznamy

NázovPridané dňa:
VZN_01_2023_prispevok_skol_zariad_navrh_navrh.pdf04.01.2023
Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Kalša.pdf16.12.2022
VZN č. 1_2022 o nakladaní s odpadmi .pdf14.12.2022
VZN č. 2_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf14.12.2022
VZN č. 3_2022 o miestnych daniach.pdf14.12.2022
REFRENDUM 2023 _Oznámenie mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf09.12.2022
Návrh VZN č. 1_2022 o nakladaní s odpadmia drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kalša.pdf29.11.2022
Návrh VZN č. 2_2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf29.11.2022
Návrh VZN o miestnych daniach 2022.pdf29.11.2022
NAVRH_ROZPOCET_SKOLA_2023_24_25.pdf24.11.2022
NAVRH_ROZPOCET_OBEC_2023_24_25.pdf24.11.2022
Územné rozhodnutie - F2BTS Kalša 0135KO - Orange - M-TEL - Slivník.pdf22.11.2022
REFERENDUM 2023 Delegovanie do okrskových volebných komisií.pdf16.11.2022
Žiadosť-o-voľbu-poštou-v-referende-2023.docx14.11.2022
REFERENDUM 2023_Podávanie žiadostí o voľbu poštou.pdf14.11.2022
Určenie okrskov a volebných miestností pre hlasovanie v referende.pdf10.11.2022
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende.pdf10.11.2022
Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022.pdf04.11.2022
Uverejnenie výsledkov volieb.pdf02.11.2022
Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 ods_ 4 zákona č_ 50_1976 Zb_o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.pdf05.10.2022
Ročný výkaz o odpade z obce_2021.pdf24.05.2022
Program_odpadového_hospodárstva_ Košického_kraja_na_roky_2021_2026_oznámenie_o_strategickom_dokumente.xml.pdf04.03.2022
ÚVKO 2021.pdf25.02.2022
Nízkouhlíková_stratégia_organizácií_v_zriaďovateľskej_pôsobnosti_KSK_Záverečné_stanovisko.pdf22.02.2022
VSD_a_s_Oznámenie_o_vstupe_na_pozemok.pdf22.02.2022
Plán_rozvoja_verejných_vodovodov_a_verjných_kanalizácií_pre_územie_KSK_na_roky_2021_2027_záverečné_stanovisko.pdf21.02.2022
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021 - 2027.pdf11.03.2021
ÚVKO 2020.pdf25.02.2021
ÚVKO 2019.pdf24.02.2020
Protipovodňová ochrana obce Kalša (PDF)13.02.2020
Zásady o podrobnostiach pri podávaní oznámení.pdf15.01.2020

  • Obecný úrad
Po:8.00-12.00 13.00-16.00
Ut:8.00-12.00
St:8.00-12.00 13.00-17.00
Št:Nestránkový deň
Pi:8.00-12.00
  • Cirkevné oznamy

Rímskokatolícka farnosť

Gréckokatolícka farnosť

  • Doprava

Online CP

  • Vývoz odpadu

Vývozný kalendár 2022

  • Fotogaléria

  • Viete, že...

v abovskom nárečí používaný výraz " hasen " v slovenčine znamená " osoh "...?

  • Počasie


In-počasie


Počet návštevníkov online: 4
Celkový počet návštev: 224424