Nachádzate sa : ÚVOD - Aktuálne oznamy


Aktuálne oznamy

Obecný úrad Kalša - úradné hodiny

Pridané dňa 25.3.2020

Pondelok až piatok:  8.00 - 11.00 h


žiadame občanov, aby:

 na prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti vrátane nevyhnutnej návštevy obecného úradu  použili respirátor, rúško, šál či šatku,
- zvážili a prehodnotili návštevu obecného úradu,
- využívali na kontaktovanie sa s úradom predovšetkým e-mailovú a telefonickú komunikáciu namiesto osobného stretnutia so zamestnancami,
- navštívili úrad len v nevyhnutných prípadoch za podmienky, že nepociťujú žiadne príznaky ochorenia.


O z n a m :

Pridané dňa 24.3.2020

Obecný úrad v Kalši oznamuje dôchodcom nad 65 rokov a invalidným dôchodcom, ktorým nemá kto zabezpečiť bežné nákupy, že môžu o poskytnutie tejto služby požiadať obecný úrad každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 9.00 h, a to telefonicky na čísle telefónu 055 6966 878.


O p a t r e n i a:

Pridané dňa 16.3.2020

OPATRENIA NA ZAMEDZENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu súvisiacu s pandemickým ochorením COVID-19 a na základe vyhlásenia mimoriadneho stavu na území Slovenska predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim, Obec Kalša s okamžitou platnosťou:

 

odporúča vo svojej územnej pôsobnosti:
- zamedzenie organizovaného združovania občanov v bare, reštauračných a pohostinných zariadeniach, na verejných priestranstvách, v priestoroch detského ihriska a športového areálu,
- dodržiavať zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej a inej povahy v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu a verejnou vyhláškou vydanou hlavným hygienikom SR,
-  sledovať webovú stránku Úradu vlády Slovenskej republiky: www.vlada.gov.sk, Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk, Ministerstva školstva SR: www.minedu.sk a dodržiavať ich usmernenia.

žiada občanov, aby:
- zvážili a prehodnotili návštevu obecného úradu,
- využívali na kontaktovanie sa s úradom predovšetkým e-mailovú a telefonickú komunikáciu namiesto osobného stretnutia so zamestnancami,
- navštívili úrad len v nevyhnutných prípadoch za podmienky, že nepociťujú žiadne príznaky ochorenia, a to v pracovných dňoch od 8.00 h do 11.00 h.
- dbali na dôkladnú osobnú hygienu a dezinfekciu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v prostredí, kde sa pohybujú (domácnosť, zamestnanie).

Na základe pokynov a usmernení hlavného hygienika SR žiadame občanov obce Kalša, aby:
- necestovali v tomto období do zahraničia,
- na základe nariadenia Ústredného krízového štábu sú občania SR vracajúci sa zo zahraničia podstúpiť 14-dňovú karanténu. Za porušenie karantény v takýchto prípadoch hrozia sankcie až do výšky 1650 eur.

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu 2019-nCoV bola na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre verejnosť zabezpečená telefonická linka "call centrum" na telefónnom čísle 0918 389 841 a e-mail adresa koronavirus@ruvzke.sk.


O ďalších potrebných opatreniach bude Obec Kalša priebežne informovať v závislosti od aktuálnej situácie.


Obec ďakuje občanom za rešpektovanie a dodržiavanie uvedených nariadených preventívnych opatrení. 


  • Obecný úrad
Po:8.00-12.00 13.00-16.00
Ut:8.00-12.00
St:8.00-12.00 13.00-18.00
Št:Nestránkový deň
Pi:8.00-12.00
  • Cirkevné oznamy

Rímskokatolícka farnosť

Gréckokatolícka farnosť

  • Doprava

Online CP

  • Vývoz odpadu

Vývozný kalendár 2020

Úroveň vytriedenia Komunálnych odpadov

  • Fotogaléria

  • Viete, že...

v abovskom nárečí používaný výraz " geľendra " v slovenčine znamená " zvodidlo pri ceste "...?

  • Počasie


In-počasie


Počet návštevníkov online: 2
Celkový počet návštev: 158536